Bij Alberdingk Thijm Scholen Stage lopen

Je leert het meeste in de praktijk

Binnen Alberdingk Thijm Scholen investeren we graag in de ontwikkeling van goede en gekwalificeerde leerkrachten en docenten. We werken daarom intensief samen met diverse opleidingsinstituten. In aanvulling op de theoretische opleiding, maken studenten tijdens stages kennis met onze scholen en ons onderwijs.

In het primair onderwijs (PO) leiden we samen met Instituut Theo Thijssen (Hogeschool Utrecht) leraren op. Al onze basisscholen zijn opleidingsscholen en elke opleidingsschool heeft een of meerdere gecertificeerde schoolopleider(s). Daarnaast is er een bovenschoolse schoolopleider, die de schakel is tussen het werkveld en de opleiding.

In het voortgezet onderwijs (VO) werken we intensief samen met de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool van de Kunsten Utrecht. Samen met een aantal andere middelbare scholen vormen we ATOS: de Alberdingk Thijm OpleidingsSchool. ATOS is een door de overheid erkend partnerschap, dat het opleiden in de scholen vormgeeft.

Stage vanuit je opleidingsinstituut

Op onze scholen werken(gecertificeerde) schoolopleiders, die samen met de werkplekbegeleiders en instituutsopleiders, de begeleiding van leraren-in-opleiding vormgeven. Volg je een (voltijd-)opleiding bij de Hogeschool Utrecht (HU) of de Universiteit Utrecht, dan wordt  je stage toegewezen vanuit je opleidingsinstituut, dit geldt voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs.

HILVERSUM 14/03/2023 DSCF9845 Titus Brandsmaschool © Marco Hofsté

Goede begeleiding

Zowel in het PO als in het VO begeleiden de schoolopleider en/of de werkplekbegeleider/praktijkbegeleider de leraar-in-opleiding in hun ontwikkeling. Ze ondersteunen de collega-in-opleiding in de uitvoering van de leerwerktaken en het verder ontwikkelen van de interpersoonlijke, vakdidactische en pedagogische competenties. Op de scholen organiseren de schoolopleiders intervisies, zodat je ook van en met elkaar leert en jezelf verder ontwikkelt. Bovenschools worden er daanaast diverse workshops, trainingen en themabijeenkomsten georganiseerd. Kortom: er valt genoeg te leren!